Bergmaterial

Här listas våra produkter som vi kan erbjuda i kategorin ’bergmaterial’. Alla produkter går att beställa direkt här på hemsidan. Du kan också se och ladda ned produktdokumentationer direkt på hemsidan.

Bergtäkten är certifierad vilket innebär att vi fortlöpande tar siktprov under produktionens gång plus att vi en gång om året låter ett auktoriserat laboratorium ta ett siktprov i varje fraktion

Se dokumentation

0/4 Stenmjöl

Används till stenläggning & vägar.
Beställ

4/8 Makadam

Används till dränering, utsmyckning & belagda vägar m.m.
Beställ

8/16 Makadam

Används till dränering & utsmyckning av betong m.m.
Beställ

16-32 Makadam

Används till dränering, betong & vägar m.m.
Beställ

0/16 Väggrus

Används till vägar & parkeringar m.m.
Beställ

0/32 Bärlager

Används till skogsbilvägar & planer m.m.
Beställ

0/45 Bärlager

Används till skogsbilvägar.
Beställ

0/75 Förstärkningsgrus

Används till skogsbilvägar & underlag.
Beställ

0/150 Förstärkningsgrus

Används som fyllnadsmaterial.
Beställ